PísněZde najdete texty našich písní


1. Procitá
2. Proč se obáváš
3. Díky
4. Modlitba
5. Strom
6. Voda
7. Země v zimě
8. Svou sílu 
9. Odevzdávám se
10. Bosa chodila
11. Hvězda
12. Živá
13. Země předků
14. Zrození Země
15. Aluna
16. V síle své

..................................................

1. Procitá

(text Mon Akirah Obermajerová 2006)

Procitá, prosvítá
Světlo v nás, v každém z nás
Svítí, září
Světlo v každém z nás

..................................................

2. Proč se obáváš

(text Mon Akirah Obermajerová 2006)

1
Proč se obáváš stále uvěřit
Když tě nazývám krásnou bytostí
Proč jen neslyšíš hlas, co říká ti
Nikdy nejsi sám?

Proč jen odmítáš lásky objetí
K čemu strach, když brány se rozletí
Teď cítíš zázrak vítá duši tvou

2
Proč se obávám stále uvěřit
Když mě nazýváš krásnou bytostí
Proč jen neslyším hlas, co říká mi
Nikdy nejsi sám?

Proč jen odmítám lásky objetí
K čemu strach, když brány se rozletí
Už cítím zázrak vítá duši mou

3
Bolest odkládám, lásku vpouštím dál
dechem hlubokým celá se omývám
Z dáli slyším už hlas, co říká mi
Nikdy nejsi sám

S díky přijímám lásky objetí
Zmizel strach a brány se rozletí
Už cítím zázrak vítá duši mou

..................................................

3. Díky

(text Mon Akirah Obermajerová 2006)

Ref.:
Díky, že mám co dát
Díky, že mám kde brát
Díky, že mám kde brát
Díky, že mám co dát

..................................................

4. Modlitba

(hudba a text Mon Akirah Obermajerová 2006)

inspirováno modlitbou australských domorodých obyvatel křováků

O klid mysli žádám tě,
Ať přijímám, co měnit se nemá

O odvahu žádám též
Ať změním, co změnit se dá

A moudrost mi přej
S níž rozeznám tváře těch dvou

A taky moudrost mi přej
S níž rozeznám tváře těch dvou

..................................................

5. Strom

(hudba a text Mon Akirah Obermajerová 2006)

Jsem stromem pevně stojícím
S ohněm duši živícím
Jsem řekou volně plynoucí
Jsem láska život chválící

..................................................

6. Voda

(hudba a text Lenka Počtová 2016)

Voda teče od pramene
Vyvěrá, pramení
Po ní plave lístek až do moře
V moři se propojí

..................................................

7. Země v zimě

(hudba a text Lenka Počtová 2016)

1
Země v zimě spí
Na ní leží sníh

2
Hory, řeky spí
Na nich leží sníh

3
Stromy, ptáci spí
Všude leží sníh

4
Člověk v duši dlí
Nové vize zří

Ref.:
Heja na a a
Heja na a a
Heja na a a
Heja na a a

..................................................

8. Svou sílu

(hudba a text Mon Akirah Obermajerová 2017)

Svou sílu do služeb lásky dávám
Čím víc dám, tím víc dostávám

..................................................

9. Odevzdávám se

(hudba a text Mon Akirah Obermajerová 2017)

Odevzdávám se, odevzdávám se
Transformačním silám lásky

..................................................

10. Bosa chodila

(hudba a text Lenka Počtová 2017)

inspirováno Anastazií, poustevnicí z ruské tajgy

1
Bosa chodila
Zemi hladila
Písně ladila
Věnec uvila

Ref.:
Oj ty země, země, která dýcháš
Oj ty země, země veliká
Oj ty země, sílu všemu skýtáš
Oj ty země, země veliká

2
Země ožila
Vodu vypila
Teplo vylila
Květy rozvila

Ref.: Oj ty země...

3
Nebe nad hlavou
Zemi pod sebou
Touha ožívá
Život rozžíhá

Ref.: Oj ty země...

4
S milým tančila
Dítě zrodila
Zemi hladila
Bosa chodila

Ref.: Oj ty země...

..................................................

11. Hvězda

(hudba a text Lenka Počtová 2018)

věnováno mé nádherné dceři

1
Hvězdy jsou na nebi
Já stojím na zemi
Volám tě, volám
Do nebe volám

Hvězdy jsou na nebi
Já stojím na zemi
Hledám tě, hledám
V nebi tě hledám

Ref.:
Láskou vesmírem proletím
Láskou převelikou
Láskou, s hvězdami v objetí
Láskou předalekou

2
Dívám se do nebe
Dívám se do sebe
V srdci tě chovám
V dlaních tě schovám

Dívám se do nebe
Dívám se do sebe
Srdce dokořán
V dlaních tě schovám

Ref.: Láskou...

3
Paprsky v lotosu
Svítíš mi na cestu
Přítomnost milá
Duše zářivá

Paprsky v lotosu
Svítíš mi na cestu
Přítomnost živá
Hvězdo zářivá

Ref.:
Bránou vesmírem proletím
Bránou nepatrnou
Bránou, s hvězdami v objetí
Bránou otevřenou

Láskou vesmírem proletím
Láskou převelikou
Láskou, s hvězdami v objetí
Láskou předalekou

..................................................

12. Živá

(hudba a text Lenka Počtová 2018)

věnováno ženskému principu života – Bohyni Života

1
Zahrada otevřená
Do hlubin ponořená
Jsi plná světla a života
Jsi sama pohyb i temnota

Síla jsi oceánů
Matka všech forem tvarů
Tančící smyslná nahota
Proudící do těla, do světa

Ref. 1.: 
Mateřskou náručí léčíš staré rány
Máš moudrost vědmy i záři čisté panny
Životy vdechuješ, životy krátíš
V kostech i srdcích svůj tanec v nás tančíš

Ref.: 2:
Živá, ty jsi živá
Živá, věčně živá
Živá, ty jsi živá
Živá, oživená

2
Ze srdce milovaná
A s mečem obávaná
Královna smrti i života
Vesmírná dálka i nicota

Milostí obdařená
Krví svou pokořená
V cyklech se zmítáš a měníš své tváře
V extázi mihotá světlo tvé záře

Ref. 1: Mateřskou náručí léčíš staré rány....

Ref. 2: Živá, ty jsi živá...

..................................................

13. Země předků

(hudba a text Lenka Počtová 2019)

věnováno mé milované sestře Mon Akirah

Země je tělo
Cítím ji ve mně
Co se tu dělo
Děje se ve mně

Země je prostor
Života lůno
Objetí tíže
Z temnoty světlo

Paměti rodů
Vědomí sílí
Odpustit, přijmout
Dary se sklízí

Do útrob Země
Kořeny stromů
Rosteme uvnitř
Vzhůru i dolů

Ref.:
Země krásná, domov můj
Země dávných prapředků
Země našich kořenů
Síla ve mně, domov můj

Nad hory slunce
Ať znovu vyjde
Do naší země
úsvit zas přijde

Do čených polí
Zasijme lásku
Ať živé srdce
ožití slávu

Jak orli v oblacích
Jako lvi silou
Zní v duši píseň
Pro Zemi milou

Ref.: Země krásná, domov můj...

..................................................

14. Zrození Země

(hudba a text Lenka Počtová 2019)

1
Z dávných věků vynořená
Z dávných věků objevená
Z mlžných světů vylovená
Země, Země, Země

2
Ze snů bohů upředená
Jemnou sítí světel vytvořená
áááh...
Země

Most:
V oblacích hejna ptáků
Na mořích odlesk mraků
A nebe plné hvězd
Těmi necháme se vést
Když slunce zapadá

3
A srdce člověka máš v dlaních
Když hledí po tvých pláních
Země divoká
Země – Matko veliká

Ref.:
Matko Země, tvá síla je ve mně
Díky za tebe a všechno co nám dáš

Matko Země, tvá síla je ve mně
Díky za tebe a všechno kolem nás

Matko Země tvá síla je ve mně
Díky za tebe a nebe nad hlavou

..................................................

15. Aluna

(hudba a text Lenka Počtová 2019)

inspirováno moudrostí indiánského kmene Kogi

1
Do srdce Matky Země
Já náruč svou otevírám
Život a lásku si volím
A v souznění život svůj měním

Ze srdce Matky Země
Ta síla zní jak voda živá
Co pýchu a lakomství boří
Co život a lásku vždy tvoří

Ref.:
Aluna, Aluna
Aluna, Aluna

2
Černá je náruč Země
Kde stvoření klíčit začíná
Kde oči zavřené vidí
Co skryté je v srdcích všech lidí

Černá jak obloha Země
Kde měsíční světlo ubývá
Je propastná hlubina žití
V ní tajemný život se vznítí

Ref.: Aluna, Aluna...

3
Té síle se pokojně vzdávám
Ať proudí a sílí, já dýchám
Ať s vesmírem srdce mé spojí
V nezměrný prostor vědomí

Té síle se pokojně vzdávám
Ať proudí a sílí, já dýchám
Ať s vesmírem srdce mé spojí
Jedno jsme tělo, ne dvojí

Té síle se pokojně vzdávám
Ať proudí a sílí, já dýchám
Ať s vesmírem srdce mé spojí
S temnotou světlo se pojí

Ref.: Aluna, Aluna...

..................................................

16. V síle své

(hudba a text Mon Akirah Obermajerová 2019)

V síle své teď stojím, tu nepovolím
Střed svůj stále střežím, tmou ke světlu běžím

Kořeny vnímám, zhluboka dýchám, sedm květů rozkvétá
Kořeny vnímám, zhluboka dýchám, koruna má královská

..................................................
Komentáře